Seurakunnan esittely

Porin Metodistiseurakunta on perustettu vuonna 1887 ja se on ensimmäinen suomenkielinen metodistiseurakunta Suomessa. Seurakuntamme kuuluu Suomen Metodistikirkkoon.

Tänään haluamme olla seurakunta, joka on läsnä ihmisten elämässä tämän ajan asioiden äärellä. Jeesus sanoo: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. (Matt. 11: 28.) Jeesus Kristus on maailman toivo ja seurakunta on ihmistä varten.

Olemme:

RAAMATTUUN USKOVA SEURAKUNTA

Pyhä Raamattu on uskomme ylin auktoriteetti, johon perustamme kaiken hengellisen elämämme. Raamattu on meille Jumalan ilmoitus, jonka arvot ja sanoma on muuttumaton totuus. Raamatun sanoman vastaanottaminen muuttaa ihmisten elämää.

EVANKELIOIVA SEURAKUNTA

Haluamme olla kertomassa hyvää uutista Jeesuksesta Kristuksesta niille, jotka eivät Häntä vielä tunne Herrana ja pelastajana. Uskovia haluamme olla kasvattamassa vakaiksi Jeesuksen seuraajiksi ja opetuslapsiksi.

LÄHETYSTYÖTÄ TEKEVÄ SEURAKUNTA

Otamme todesta Herramme Jeesuksen Kristuksen kaste- ja lähetyskäskyn, jonka mukaan meidän tulee mennä kaikkialle maailmaan, kaikkien kansojen luo, kertomaan evankeliumia Jeesuksesta, tekemään opetuslapsia ja perustamaan uusia seurakuntia.

KRISTITTYJEN YHTEYTEEN USKOVA SEURAKUNTA

Vaikka oma metodistinen perinteemme on meille tärkeä, iloitsemme uskovien yhteydestä yli seurakunta- ja kirkkokuntarajojen. Haluamme tehdä yhteistyötä kaikkien Jeesuksen omien kanssa. Tiedostamme myös eron seurakunnan ja Jumalan valtakunnan välillä. Jumalan valtakuntaa rakentamalla tulemme myös rakentaneeksi seurakuntaa ja kristittyjen yhteyttä.

Metodistien työstä Suomessa löydät lisätietoja osoitteesta: http://www.metodistikirkko.net
Kansainvälisestä yhteistyöstä löydät tietoja osoitteesta: http://www.umc.org

Porin Metodistiseurakunta
Eteläpuisto 17
28100 Pori